BTS chính thức tạm dừng hoạt động sau 6 năm debut | THEANH28

Vào ngày 11 tháng 8, Big Hit Entertainment chính thức tuyên bố rằng BTS sẽ có một khoảng thời gian tạm dừng hoạt động để nghỉ ngơi chính thức #THEANH28 …