Phóng viên Harris: "Tôi đi vào làng ăn sáng 30 phút và quay lại, mọi thiết bị vẫn còn nguyên"

Theo dõi fanpage và facebook chính thức tại: Link fanpage: https://www.facebook.com/theanh28.page/